พัฒนาและคิดค้นสูตร

✔ บริการพัฒนาและคิดค้นสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความแตกต่าง ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เราคิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมผสานร่วมกับนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดโดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดยทีมงาน R&D ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางด้านพัฒนา เครื่องสำอาง เสริมอาหาร และยาแผนโบราณ จึงทำให้เกิดความมั่นใจ กับมาตรฐานการผลิตได้เป็นอย่างดี เรามีการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัส ความคงตัวของสูตร ความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทางลูกค้า.

ขึ้นทะเบียนสินค้า

✔ บริการขึ้นทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการจัดจำหน่ายสินค้าของลูกค้า เช่น เอกสารใบรับรอง อย. เอกสารกระทรวงสาธารณสุข เครื่องหมายการค้า เอกสารสิทธิบัตร เป็นต้น

i-con-FB i-con-Line i-con--youtube