รับสมัครงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานธุรการบุคคล)


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(งานธุรการบุคคล)

รายละเอียดของงาน
– รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการต้อนรับลูกค้า, supplier, แขกของผู้บริหาร และผู้ที่มาติดต่อบริษัทฯ
– ดูแลงานด้านการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของแม่บ้านและแม่ครัว
– ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองของสำนักงาน
– ดูแลรับผิดชอบงานบริการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
– งานธุรการและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา 1 อัตรา          เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 

– เพศหญิง
– อายุ 25-35 ปี
– วุฒิ ปวช.- ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์ด้านงานบริการ ต้อนรับ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน มีความขยันตั้งใจในการทำงาน พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
– มีใจรักด้านงานบริการ (Service Mind)
– หากขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ