ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
รายละเอียดของงาน

– เปิดเอกสารการสั่งผลิต ลงข้อมูลระบบ SAP
– เปิดฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ ประสานงานเปิดบิล
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตรา 1 อัตรา          เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร  

– เพศหญิง
– อายุ 28-35ปี
– วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรีทุกสาขา
– หากมีประสบการณ์ในงานทางด้านประสานงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็บนพิเศษ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ