รับสมัครงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
รายละเอียดของงาน  

– คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และพัฒนาสูตรใหม่ๆเสนอต่อลูกค้า
– พัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
– จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนำเสนอต่อลูกค้า
– จัดเตรียมตัวอย่างและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าร้องขอ
– ทำงานประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ขึ้นทะเบียนและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตรา 2 อัตรา          เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร  

– เพศ ชาย-หญิง
– อายุ 24-35 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่อสำอางหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หากมีความรู้ในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 , GMP , HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ในสายงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 1 ปีขึ้นไป
– สามารถทำงานใต้ภาวะความกดดันได้ดี
– มีความสนใจด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และพร้อมที่จะคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่ๆอยู่เสมอ
– มีความกระตือรือร้น มุนษย์สัมพันธ์ดีและมีความอดทนในการงาน สามารถทำงานเป็นทีม
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ