รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ 4


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดของงาน

ตรวจสอบเครื่องสำอาง รอบรรจุ  โดยตรวจเช็คทางด้านเคมี PH วัดหนืด
รวมถึงลักษณะทางกายภาพของสินค้ารอบรรจุให้ได้ตามสเปค

อัตรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร  

– เพศหญิง
– อายุ 23 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (วทบ) วิชาเอก สายวิทยาศาสตร์
– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (QC, Cosmetic)
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้