รับสมัครงาน เลขานุการ


ตำแหน่ง : เลขานุการ
รายละเอียดของงาน

– ประสานงานดูแลและอำนวยความสะดวกในการประชุมของผู้บริหาร
– ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
– ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร

อัตรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร  

– เพศหญิง
– อายุ 30 ปี  ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  วิชาเอก เลขา, มนุษยศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
– มีประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– สามารถใช้งาน Computer ได้
– ขับรถยนต์ได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้