ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
รายละเอียดของงาน

– ด้านรายได้ ออกเอกสารขายสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ตั้งลูกหนี้กระทบยอดบัญชี
– ด้านรายจ่าย ตั้งบัญชีเจ้าหนี้ เอกสารเบิกจ่าย กระทบยอดบัญชี
– จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย สรุปภาษี ภงด3, 53, 30

อัตรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร  

– เพศหญิง
– อายุ 27 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  วิชาเอก การบัญชี
– มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
– ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ CD-Organizer / Expressed / SAP
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ