ได้รับรางวัล Quality Award 2020 ด้านผู้ผลิตยาสมุนไพร

เป็นอีกความภูมิใจของบริษัท Specialty Innovation Co,. Ltd.
ขอบคุณผู้บริหารและทีมงานทุกๆคนที่ทำให้เราได้รับรางวัล Quality Award
ด้านผู้ผลิตยาสมุนไพรคุณภาพ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่อไป

#Qualityaward2020 #SpecialtyGroup

ร่วมบริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลสงฆ์

 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้บริจาคใจดี และบริษัทในกลุ่ม Specialty Group ได้แก่ Specialty Innovation และ Specialty Natural Product ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของได้แก่

1. หน้ากากอนามัย
2. แอลกอฮอล์ทั้งแบบเจล และแบบน้ำ
3. น้ำผลไม้ 100% หวานน้อย ทาง รพ.แจ้งว่ายี่ห้อมาลีก็ได้ เอาแบบไม่มีกาก ,เกล็ด เพราะจะถวายเป็นน้ำปานะในช่วงบ่าย
4. นมรสจืด หรือพร่องมันเนย เช่น ไทยเดนมาร์ค
5. นมไวตามิลสูตรน้ำตาลน้อย หรือไม่มีน้ำตาล

เนื่องจากทางโรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลเล็กที่ได้รับงบประมาณจากรัฐน้อย ปกติโรงพยาบาลจะมีชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธามาทำบุญบริจาคช่วยเหลือทุกวันแต่ช่วงนี้สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย จึงมีการบริจาคน้อยลง

❤️ ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะ ❤️

#SpecialtyGroup #CSR #SpecialtyDonation #Sustainability