มาตรฐาน LEED คืออะไร

อาคารเขียว ก่อสร้างสีเขียว มาตรฐาน LEED

อาคารเขียว คือ อาคารที่มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดวงจรอายุอาคาร  ตั้งแต่กระบวนการสร้าง  การใช้อาคาร  และเมื่อรื้อถอนเพราะหมดอายุใช้งาน

LEED  มาตรฐานโลก สหรัฐอเมริกายังมีสถานะเป็นผู้นำแม้ว่าเศรษฐกิจประเทศจีนแซงขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง  ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่มาตรฐาน LEED  มาตรฐานอาคารเขียวของอเมริกาจึงได้รับการยอมรับมากที่สุด

LEED มา Leadership in Energy and Environmental Design เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) นั่นคือ การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนในปัจจุบันได้โดยไม่ทำให้คนรุ่นหลังต้องเดือดร้อน

หากนำมาตรฐานอาคารเขียวมาวัดการพัฒนาแล้ว  มาเป็นกติกาการสร้างอาคารต่าง ๆ  จีนอาจบอกว่า เป็นมาตรฐานกีดกันทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งก็ได้

หลักเกณฑ์การประเมินของ LEED
หลักเกณฑ์การประเมินของ LEED  พัฒนาขึ้นโดย United Stated Green Building Council หรือ  USGBC องค์กรที่เป็นการรวมตัวกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและออกแบบอาคาร เพื่อพัฒนาให้เกิดอาคารเขียวขึ้น องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536  ปัจจุบันมีโครงการเข้าร่วมร่วม 190,000 โครงการ ทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา  จุดมุ่งหมายหลักของ USGBC คือ เปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ การก่อสร้าง และการใช้อาคาร ให้มีความใส่ใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น

เมื่อได้กำหนดหลักเกณฑ์ออกมาแล้วได้นำไปใช้ประเมินอาคารต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก มานานกว่า 20 ปี มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำเกณฑ์เพื่อให้ใช้ประเมินอาคารหลายประเภท ผู้ใช้จึงต้องเลือกประเภทของเกณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสม

ปัจจุบัน LEED  มีหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • LEED for Building Design and Construction (LEED BD+C) ใช้สำหรับประเมินอาคารที่สร้างใหม่ หรืออาคารที่ปรับปรุงใหญ่ โดยออกแบบสำหรับอาคารสำนักงานเป็นหลัก แต่สามารถใช้กับอาคารประเภทอื่นๆได้ด้วย เช่น สรรพสินค้า โรงแรม โรงงาน เป็นต้น
 • LEED for Operation and Maintenance (LEED O+M) สำหรับอาคารที่สร้างเสร็จแล้วที่ต้องการดูแลรักษาอาคารให้เป็นอาคารเขียว โดยอาคารที่ผ่านแล้วการรับรองประเภท LEED BC+D แล้ว สามารถสมัครขอการรับรองประเภทนี้ต่อได้ด้วย
 • LEED for Homes สำหรับบ้านพักอาศัย
 • LEED for School สำหรับโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย
 • LEED for Health Care สำหรับสถานพยาบาลต่าง ๆ
 • LEED for Core and Shell (LEED CS) สำหรับอาคารที่ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างแต่เปลือกอาคารคือกรอบผนังภายนอกและหลังคา และส่วนที่เป็นแกนบริการของอาคาร ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือลิฟต์ บันไดและช่องท่อต่าง ๆ จากนั้นปล่อยให้เช่าพื้นที่ภายใน และผู้เช่าตกแต่งจัดสรรพื้นที่ใช้สอยของตนเอง  ซึ่งต้องประสานกับ LEED for Interior Design & Construction อันเป็นแนวทางการตกแต่งภายในสำหรับผู้เช่าอาคารและผู้ออกแบบ
 • LEED for Neighborhood Development เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ และการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับพื้นที่พาณิชยกรรม

หลักใหญ่ 3 ประการ

LEED กำหนดการพิจารณาอาคารเป็น 3  ส่วนใหญ่ดังนี้
1. การออกแบบ
2. การก่อสร้าง
3. การจัดการภายในอาคาร

การพิจารณาอาคารเขียวทุกประเภทใช้มีเนื้อหาการประเมิน 6 หมวดหลักเหมือนกันประกอบด้วย

 • หมวดที่ 1 สถานที่ตั้งเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Sites)
 • หมวดที่ 2 การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency)
 • หมวดที่ 3 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
 • หมวดที่ 4 วัสดุและการก่อสร้าง (Material and Resources)
 • หมวดที่ 5 คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality)
 • หมวดที่ 6 นวัตกรรมในการออกแบบ(Innovation in Design)
 • หมวดที่ 7 ความสำคัญเร่งด่วนของภูมิภาค (Regional priority)

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น เราคือผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยาแผนโบราณ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้ง มาตรฐาน LEED อาคารสีเขียว เป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถควบคุมคุณภาพตั้งแต่การเพาะปลูก ผลิต จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยและพัฒนาระดับมืออาชีพ  เพียงคุณนำความฝันของคุณมาหาเรา เราพร้อมสร้างแบรนด์ให้คุณได้อย่างมีคุณภาพ และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : consmag.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

i-con-FB i-con-Line i-con--youtube