รับผลิตเครื่องสำอาง, รับผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, เมคอัพ, สร้างแบรนด์, สร้างแบรนด์ครีม, OEM,ODM,สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง,ทำแบรนด์ครีม,ผลิตครีม,ผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตอาหารเสริม, สร้างแบรนด์อาหารเสริม, ผลิตอาหารเสริม, ทำแบรนด์อาหารเสริม, อาหารเสริม, aลงทุนอาหารเสริม, รับผลิตอาหารเสริม, oem, ODM, สร้างแบรนด์ ยาแผนโบราณ, โรงงานผลิตยาแผนโบราณ, ผลิตยาแผนโบราณ, รับผลิตยาแผนโบราณ, ยาสมุนไพร, รับผลิตยาสมุนไพร, ยาสมุนไพร, โรงงานสมุนไพร

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

9 หมู่ 21 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร : 02-313-3456

แฟกซ์ : 02-313-3789

อีเมล : contact@spgthai.com

Sales :                                                                                                                                                                                   Tel.097-097-6869, 095-597-6666, 095-558-2289                                                                                                   Email : pariyakorn@spgthai.comsupapich@spgthai.com, sales@spgthai.com 

Accounting :
 Tel.089-512-7815,084-088-2093
  Email : account.si@spgthai.com

Procurement :
 Tel.081-920-4593, 095-554-2289
  Email : purchase@spgthai.com , purchase3@spgthai.com

Customer service :
 Tel.081-880-1290
  Email : contact@spgthai.com

Human resource :
 Tel.089-895-8801
 Email : hr@spgthai.com

แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่นหรือร้องเรียนผลิตภัณฑ์

                   ส่งจดหมายอีเมล์ถึงเลขานุการบริษัทและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น secgen@spgthai.com ร้องเรียนผลิตภัณฑ์ cssi@spgthai.com

ส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการของบริษัทฯ หรือเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ ดังนี้

        บริษัท สเปเชียลตี้ โฮลดิ้ง จำกัด 9 หมู่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

i-con-FB i-con-Line i-con--youtube