บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

เราให้บริการด้านพัฒนาและวิจัย ให้คำปรึกษา เพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

โทร : (+66) 2-313-3456 แฟกซ์ : (+66) 2-313-3789

ที่อยู่ : 9 หมู่ 21 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

ช่องทางติดต่อแผนกอื่นๆ

Sales :

Tel :   (+66)-97-6869 , (+66) 95-597-6666 ,  (+66) 95-558-2289 ,  (+66) 95-215-8660 

Email : pariyakorn@spgthai.com , supapich@spgthai.com , sales@spgthai.com , chanyapak.s@spgthai.com

Procurement :

Tel :  (+66) 81-920-4593 ,  (+66) 95-554-2289

Email : purchase@spgthai.com , purchase3@spgthai.com

Human Resource :

Tel : (+66) 89-895-8801

Email : hr@spgthai.com

Accounting :

Tel :  (+66) 89-512-7815 , (+66) 84-088-2093

Email : account.si@spgthai.com

Customer Service :

Tel :  (+66) 81-920-4593 ,  (+66) 95-554-2289

Email : purchase@spgthai.com , purchase3@spgthai.com

Tel : (+66) 89-895-8801 

Email : hr@spgthai.com

แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่นหรือร้องเรียนผลิตภัณฑ์

ส่งจดหมายอีเมล์ถึงเลขานุการบริษัทและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น secgen@spgthai.com ร้องเรียนผลิตภัณฑ์ cssi@spgthai.com ส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการของบริษัทฯ หรือเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ ดังนี้ บริษัท สเปเชียลตี้ โฮลดิ้ง จำกัด 9 หมู่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

icon-f gray-line_logo-1 icon-you