วิสัยทัศน์

✔ เราจะเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตนวัตกรรมสมุนไพร สำหรับสุขภาพและความงาม ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้ทั่วโลกรู้จัก และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

ภารกิจ

✔ เราคือผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
✔ เราคือผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาตำรับนวัตกรรมสมุนไพรไทย สำหรับสุขภาพและความงาม ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
✔ เราสามารถควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยเทคโนโลยทันสมัย เพื่อ คุณภาพสูงสุดของสินค้า ในราคายุติธรรมสู่ผู้บริโภค

i-con-FB i-con-Line i-con--youtube