เกี่ยวกับเรา/นโยบายคุณภาพ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตนวัตกรรมสมุนไพร สำหรับสุขภาพและความงาม ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้ทั่วโลกรู้จัก และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

ภารกิจ

1. เราคือผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. เราคือผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาตำรับนวัตกรรมสมุนไพรไทย สำหรับสุขภาพและความงาม ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
3. เราสามารถควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยเทคโนโลยทันสมัย เพื่อ คุณภาพสูงสุดของสินค้า ในราคายุติธรรมสู่ผู้บริโภค