ได้รับรางวัล Quality Award 2020 ด้านผู้ผลิตยาสมุนไพร

เป็นอีกความภูมิใจของบริษัท Specialty Innovation Co,. Ltd.
ขอบคุณผู้บริหารและทีมงานทุกๆคนที่ทำให้เราได้รับรางวัล Quality Award
ด้านผู้ผลิตยาสมุนไพรคุณภาพ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่อไป

#Qualityaward2020 #SpecialtyGroup