งานพิธีมอบรางวัล สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564

            วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานพิธีมอบรางวัล สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564  โดยมี นายพงศ์เทพ เพชรโสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบรางวัลในพิธี โดยบริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว ซึ่งเป็นโครงการที่มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด