บริษัทเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก DEPA หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 3

บริษัทเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก DEPA หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 3 CDA#3

บริษัท Specialty Natural Innovation (SNI) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและการใช้สารสกัดสมุนไพรไทย ผลิต และ จำหน่ายสารสกัดสมุนไพรไทย ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตรกรรม การผลิตมาตรฐานสากล

 เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งผลสู่ความมั่นคงของเกษตรกรไทย คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

บริษัทเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก DEPA หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 3 CDA#3