ขอบคุณรูปภาพจาก www.kaohoon.com
“การทำธุรกิจ B2B เราต้องมองว่า…จะทำอย่างไรให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ”
ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ลั่นเป้าหมาย SNI ขยายตลาดสมุนไพรไทย พร้อมมุ่งมั่นเรื่อง BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : “ธีรญา กฤษฎาพงษ์” ดัน “สเปเชี่ยลตี้ฯ” ขยายตลาดสมุนไพรไทย เติมเต็มปัจจัย 4 (kaohoon.com)

icon-f gray-line_logo-1 icon-you