Andrographis paniculata

ผลิตภัณฑ์ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีตรากรมแพทย์แผนไทยเป็นสินค้าสำหรับรับจ้างผลิตเพื่อการบริจาคให้องค์กรทางการแพทย์ มูลนิธิ และ ชุมชนที่เดือดร้อน เท่านั้น โดยบริษัทร่วมสมทบค่าแรงในการผลิตเพื่อเป็นการร่วมบริจาค

สำหรับผู้ที่เดือดร้อนเร่งด่วนที่ไม่ใช่องค์กรณ์มีความประสงค์ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร ตรามาดามไทยเฮิร์บ สามารถติดต่อผ่านผู้จัดจำหน่ายในการสั่งซื้อยาในราคามาตรฐานค่ะ